تبلیغات
وبلاگ دانشجویان ورودی 88 مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی
وبلاگ دانشجویان ورودی 88 مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی
        

تاج از فرق فلك برداشتن
 
  جاودان آن تاج بر سر داشتن

در بهشت آرزو ره یافتن

هر نفس شهدی به ساغر داشتن

روز در انواع نعمت ها و ناز

شب بتی چون ماه دربر داشتن

صبح، از بام جهان چون آفتاب

روی گیتی را منور داشتن

شامگه ، چون ماه رویا آفرین

ناز بر افلاك و اختر داشتن

چون صبا در مزرع سبز فلك

بال در بال كبوتر داشتن

حشمت و جاه سلیمان یافتن

شوكت و فر سكندر داشتن

تا ابد در اوج قدرت زیستن

ملك هستی را مسخر داشتن

بر تو ارزانی كه ما را خوشتر است

لذت یك لحظه مادر داشتن

روز مادر به همه مادرها مبارک !  مادران همیشه موندنی هستن !


ارسال در تاریخ شنبه 23 اردیبهشت 1391 توسط محمد بهجتی
قالب وبلاگ