تبلیغات
وبلاگ دانشجویان ورودی 88 مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی
وبلاگ دانشجویان ورودی 88 مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی
خسته ام از آرزوها ، آرزوهای شعاری
                                                          شوق پرواز مجازی ، بالهای استعاری

لحظه های کاغذی را، روز و شب تکرار کردن
                                                            خاطرات بایگانی،زندگی های اداری

آفتاب زرد و غمگین ، پله های رو به پایین
                                                      سقفهای سرد و سنگین ، آسمانهای اجاری

با نگاهی سر شکسته،چشمهایی پینه بسته
                                                 خسته از درهای بسته، خسته از چشم انتظاری

صندلی های خمیده،میزهای صف کشیده
                                                      خنده های لب پریده ، گریه های اختیاری

عصر جدول های خالی، پارک های این حوالی
                                                    پرسه های بی خیالی، نیمکت های خماری

رو نوشت روزها را،روی هم سنجاق کردم:
                                                   شنبه های بی پناهی ، جمعه های بی قراری

عاقبت پرونده ام را،با غبار آرزوها
                                                خاک خواهد بست روزی ، باد خواهد برد باری

روی میز خالی من، صفحه ی باز حوادث
                                                     در ستون تسلیتها ، نامی از ما یادگاری

mirror123.jpg


ارسال در تاریخ دوشنبه 11 اردیبهشت 1391 توسط امیر مسعود قالی باف
قالب وبلاگ