تبلیغات
وبلاگ دانشجویان ورودی 88 مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی
وبلاگ دانشجویان ورودی 88 مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی
 
مایكل شوماخر چندین سال متوالی در مسابقات رالی در دنیا اول شد.
وقتی رمز موفقیتش را پرسیدند، در جواب گفت:
تنها رمز موفقیت من این است كه زمانی كه دیگران ترمز می گیرند، من گاز می دهم...


others are sleeping
 STUDY while
(مطالعه کن وقتی که دیگران در خوابند)

 
DECIDE while others are delaying
(تصمیم بگیر وقتی که دیگران مرددند)
 


PREPARE while others are daydreaming
 
(خود را آماده کن وقتی که دیگران درخیال پردازیند)


BEGIN while others are procrastinating 
(شروع کن وقتی که دیگران در حال تعللند)


WORK while others are wishing 
(کار کن وقتی که دیگران در حال 
آرزو کردنند)


SAVE while others are wasting 
(صرفه جویی کن وقتی که دیگران در حال تلف کردنند)

LISTEN while others are talking 
(گوش کن وقتی که دیگران در حال صحبت کردنند)


SMILE while others are frowning 
(لبخند بزن وقتی که دیگران خشمگیند)


 
PERSIST while others are quitting
(پافشاری کن وقتی که دیگران در حال رها کردنند)
 


ارسال در تاریخ جمعه 16 دی 1390 توسط محمد بهجتی
قالب وبلاگ