تبلیغات
وبلاگ دانشجویان ورودی 88 مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی
وبلاگ دانشجویان ورودی 88 مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی

سراپا اگر زرد و پژمرده ایم                                 ولی دل به پاییز نسپرده ایم

 چو گلدان خالی لب پنجره                               پر از خاطرات ترک خورده ایم

اگر داغ دل بود ما دیده ایم                                اگر خون دل بود ما خورده ایم

اگر دل دلیل است ما آورده ایم                           اگر داغ شرط است ما برده ایم

 

اگر دشنه ی دشمنان گردنیم                                   اگرخنجر دوستان گرده ایم

گواهی بخواهید اینک گواه                                 همین زخم هایی که نشمرده ایم

دلی سربلند و سری سر به زیر                       از این دست عمری به سر برده ایم

 

مزار ناصر عبداللهی

 

برای شادی روحش صلواتارسال در تاریخ سه شنبه 29 آذر 1390 توسط جواد حسینی
قالب وبلاگ